norrkoping.studentbostad-sverige.se: Studentbostad i Norra Norrköping

Studentbostad i Norra Norrköping

Om området
Till de norra delarna av Norrköping räknas bland annat Butängen, Slottshagen, Haga, Ingelsta, Enebymo, Pryssgården, Händelö, Eneby/Karlshov och Lagerlunda. Norra Norrköping är ett område med flera industri- och verksamhetsområden samt flera bostadsområden. Ett populärt område i norra Norrköping är Eneby, ett barnvänligt område med cykelavstånd till Norrköping centrum. Dessutom finns det bra utbud med service i området; bank, apotek, frisör, blommor och livsmedelsbutiker. Ett plus är närheten till Ingelsta Industriområde och stora grönområden omkring. Ingelsta industriområde, numera ett handelsområde, ligger norrut längs väg 55 och längs E4:an. Här finns Ingelsta shopping med drygt 50 butiker samt andra verksamheter inom externhandeln. Exempel på företag som finns i området är Biltema, Mediamarkt, XXL och Plantagen. Dessutom så planeras ytterligare 10.000 kvm till Ingelsta shoppingcenter, vilket motsvarar ungefär 20 butiker. Kommunikationer till och från Ingelsta område är främst anpassat för den bilburne kunden, men det finns gods bussförbindelser från centrala Norrköping också. Andra industri- och verksamhetsområden i norra Norrköping är Slottshagen och Buthängen. Utöver detta ligger Norrköpings Hamn i området Händelö.Värt att besöka
Ingelsta Shopping
Busfabriken Norrköping


Geografi
Norra delarna av Norrköping avgränsas av Motala ström i söder, Bråviken i öster och E4:an i väster. Norr om Ingelsta industriområde och Ingelsta Shopping finns det gott om grönområden, mestadels ängar och mindre skogspartier. I de norra stadsdelarna bor det drygt 13 000 människor, dock är dessa centrerade till områdena Haga, Enebymo, Pryssgården och Lagerlunda.Länkar
Norrköping hamn Ingelsta Köpcentrum

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png