norrkoping.studentbostad-sverige.se: Studentbostad i Södra Norrköping

Studentbostad i Södra Norrköping

Om området
Södra Norrköping innefattar bland annat stadsdelar som Klockaretorpet, Söderstaden, Ljura, Klingberg, Hageby, Smedby, Navestad, Ektorp och Kneippen. Många av stadsdelarna är bostadsområden med lummiga trädgårdar omringade av grönområden. Närheten till centrala Norrköping har flera fördelar, bland annat hotell- och goda kommunikationsmöjligheter. Värt att nämna är att det finns hotell, spårvagn- och bussförbindelser i södra Norrköping också. Ett av områdena i södra Norrköping är Hageby, ett område som växte fram under 50- och 60-talet. De flesta husen består av höghus, låghus och radhus – och är mycket populärt bland barnfamiljer. Närheten till många grönområden och parker är också en bidragande faktor till områdets popularitet. Dessutom sträcker sig väg E22 från denna del av Norrköping, en väg som löper vidare till Söderköping och senare Kalmar och Malmö. Mirum Galleria ligger längs E22 och erbjuder över 60 butiker.Värt att besöka
Mirum Galleria
Tjavlegården
Norrköpings Golfbana
Löfstad Slott
Vrinneviskogen


Geografi
Som ovan nämnt är södra Norrköping mestadels bostadsområden. Dessa bostadsområden inrymmer många invånare, uppemot 35 000 personer bor i de södra stadsdelarna.Länkar
Mirum Galleria Östergötlands museum

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png